Välkommen till Missionskyrkan i Bollnäs

Lördag den 12:e och söndag 13:e februari besöker Jan Mattson Bollnäs. Han presenterar "Brukssånger" och inspirerar till den gemensamma sången i olika sammanhang.

Brukssånger(www.brukssanger.se) är en "sångbank" där man hittar sånger och inspiration till andakt, gudstjänst, läger, konfirmation mm. Om man själv är sångförfattare så kan man skicka in till Brukssånger och, förhoppningsvis, bli publicerad.

Jan Mattsson är pastor i Svenska Missionskyrkan och musiker (www.janmattsson.se).

Lördag 12 februari
kl 16.00 "Lär och vägled varandra med Brukssånger". Vi sjunger och bekantar oss med Brukssånger, Fika

kl 18.00 Allsångsgudstjänst med nattvard.

Sö 13 februari
kl 11.00 Gudstjänst. "Helig och varm" berättelsen om en psalm. Jan Mattsson.

Varmt välkommen


Equmeniakyrkan & equmenia i Region Mitt. Sidan är under uppbyggnad!