Välkommen till platsen för fortbildning!

Här finns information för dig som medarbetare och arbetsgivare i kyrkan. Fortbildning behövs för att medarbetare ska kunna behålla sin kompetens, må väl och känna att de utvecklas. Ur ett organisationsperspektiv är fortbildning ett strategiskt redskap för utveckling. När nu GF kraftsamlar med stöd också av Medarbetarlyftet skapas möjligheter till nya nätverk för lärande och delande samt en stärkt känsla av samhörighet. Häng med!

Se informationsfolder - Fortbildning skapar utveckling!

 

I väntan på att Gemensam Framtid lanserar en ny hemsida är det bara Medarbetarlyftet som uppdateras här. För kursinformation hänvisar vi till utbildningsanordnarnas hemsidor.


Medarbetarlyftet

Under 2013 kommer det att finnas möjlighet för alla anställda i Gemensam Framtid att delta i fortbildningen Medarbetarlyftet.  Även om du gjorde en intresseanmälan i samband med anmälan till Vinterkonferensen behöver du nu registrera dig på Bildas hemsida för att bekräfta valet samt välja spår/fördjupning. Arbetsgrupper jobbar intensivt för att ta fram intressanta spår.

Nyhetsbrev
Läs nyhetsbrev Nr 1 »

 Läs nyhetsbrev Nr 2, okt 2012

   

 

Fortbildning