Praktisk vägledning

Vid samtal som arbetsgivaren har med den anställde tas frågan om fortbildning upp. Ett samråd sker utifrån församlingens behov och den anställdes önskemål. Anmälan om deltagande i kurs sker till kursanordnaren. Adresser och övriga kontaktvägar till kursanordnarna finns här.

Den här sajten är ett redskap för såväl arbetsgivare som anställda.

Anställda kan vända sig till personalförbunden.


Brev till arbetsgivare >>


Fortbildning