Första åren i tjänst

För pastorer och diakoner i Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan arrangeras två kurser under de tre första åren efter ordination. Kurserna är en fortsättning på grundutbildningen och innehåller fördjupning inom olika ämnesområden samt ger tillfälle till reflektion kring den första tidens erfarenheter i tjänst.

Kurserna är förlagda till Utbildningscentrum, Lidingö. Avgiften för kurserna bekostas av arbetsgivaren genom den avsatta fortbildningspotten. En riktad inbjudan till berörda medarbetare skickas från samfunden.


Fortbildning