Kontakt med kursanordnarna i katalogen

Teologiska Högskolan Stockholm
Åkeshovsvägen 29
168 39 BROMMA
Tfn 08-564 357 00
Fax 08-564 357 06
ths@ths.se
www.ths.se
Fortbildning på THS

Utbildningscentrum Lidingö
Kottlavägen 116
181 41 LIDINGÖ
Tfn 08-636 23 00
Fax 08-636 23 06
utbildningscentrum@missionskyrkan.se
www.ucl.se/kortakurser/fortbildning.html

Härnösands folkhögskola
Box 14
871 21 HÄRNÖSAND
Tfn 0611-55 85 00
Fax 0611-55 85 01
info@hfs.se
www.hfs.se

Karlskoga folkhögskola
Box 192
691 24 KARLSKOGA
Tfn 0586-646 00
Fax 0586-646 22
karlskoga.fhsk@folkbildning.net
www.karlskogafolkhogskola.se

Södra Vätterbygdens folkhögskola
Mångatan 10
554 39 JÖNKÖPING
Tfn 036-30 69 00
Fax 036-16 50 75
svf@svf.fhsk.se
www.svf.fhsk.se

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle
Älvsjö Gårdsväg 3
125 30 ÄLVSJÖ
Tfn 08-727 17 10
info@bilda.nu
www.bilda.nu
(samma adress till Bilda Öst)

Betlehemskyrkan
Sturegatan 9
702 14 ÖREBRO
Tfn 019-323861
Fax 019-323862
info@betlehemskyrkan.nu
   
     
     

 


Fortbildning