Kursprogrammet 

Hösten 2012 - Inget fast kursprogram erbjuds - vi hänvisar till aktuella kurser på utbildningsanordnarnas egna hemsidor. Du hittar kontaktuppgifter under Kursanordnare »

Medarbetarlyftet
Under 2013 kommer alla anställda att erbjudas möjligheten att delta i en samlad fortbildning - Medarbetarlyftet. Det börjar i och med Vinterkonferensen och kommer att vara möjligt att delta i även om man inte är med där. Mer information om innehåll och hur anmälan ska ske kommer på denna och GFs hemsida samt genom Nyhetsbrev, som också skickas till församlingar och anställda.

Välkommen med! Läs mer i Nyhetsbrev nr 1 »

Följa, möta, tjäna, lära

Mer information om Medarbetarlyftets inriktningar finner du i infoblad »
Information om vilka spår/fördjupningar som kommer att kunna väljas inom varje inriktning kommer i nästa brev i mitten av oktober.


Fortbildning