Aktuellt

Leda anställda i församlingen

En kvalificerad kurs för dig med arbetsledaransvar

Som arbetsledare för anställd personal krävs en del kompetens som går utöver det ledarskap som krävs av alla anställda i församlingar. Den här kursen ger dig fördjupad kunskap för att klara detta viktiga men svåra arbete, bland annat:

- Facklig och arbetsrättslig kunskap. Arbetsledarens ansvar.

- Anställda medarbetare i sjukdom, kris och konflikt.

- Lönesättning och lönesamtal. Utvecklingssamtal. Medarbetares fortbildning.

- Att vara ”chef” i en församling. Relationen mellan teologi, sociala relationer och juridik.

- Inspirera och motivera medarbetare att utvecklas i sin förmåga.

- Att delegera ansvar och befogenheter.

- Rekrytering av anställda.

Kursens mål
Kursens målsättning är att utbilda församlingsföreståndare och andra med personalansvar i att vara goda arbetsledare för anställd personal i församlingen (eller annan kyrklig miljö).

Målgrupp
Församlingsföreståndare, intendenter, och andra i kyrkliga miljöer som är arbetsledare för anställd personal.

Kurstider och plats

Onsdag 26 september, klockan 10.00 – Torsdag 27 september, klockan 14.00.

Onsdag 7 november, klockan 10.00 – Torsdag 8 november, klockan 14.00.

Plats: Utbildningscentrum Lidingö.

Kursens innehåll

Din identitet som arbetsledare. Chefs-teologi. Din egen och andras stress. När du förväntas ha koll på allt. Inspirera och motivera medarbetare. Att arbetsleda så att medarbetare utvecklas i sin förmåga. Facklig och arbetsrättslig kunskap. Arbetsledarens ansvar. Arbetsmiljöansvar. Att delegera ansvar och befogenheter. Juridiska aspekter på delegation. Frihet för anställda i en miljö med en teologisk profil. Lönesättning och lönesamtal. Utvecklingssamtal. Handledning av anställda och handledning av chefen. Medarbetares fortbildning. Anställda medarbetare i sjukdom, kris och konflikt. Rekrytering av medarbetarbetare. Relationer mellan församling, styrelse och anställda.

Andakter och ett kulturevenemang ingår också i kursen. (Vision sponsrar kostnaden för kulturevenemanget för medlemmar i fackförbundet.)

Lärare på kursen
Kursledare: Bernt Åkerblad, pastor med mångårig erfarenhet av att vara arbetsledare

Torbjörn Bådagård, skolchef på Utbildningscentrum Lidingö

Thomas Dahl, ordförande för fackförbundet Vision Ekumeniska

Lars Dikander, förhandlingsledare i Arbetsgivaralliansen.

Ulla Marie Gunner, nationell sekreterare i Missionskyrkan

Owe Kennerberg, rektor vid Teologiska högskolan Stockholm

Lars-Åke W. Persson, S:t Lukasterapeut

Rikard Roitto, lärare i NT och fortbildningsanordnare vid Teologiska högskolan Stockholm

Beatrice Örnberg, ombudsman för chefer på fackförbundet Vision.

Kostnad
7500 kronor, vilket inkluderar all mat. Vision bjuder medlemmar på ett kulturevenemang. Boende tillkommer.

Anmälan
Senast den 1 juni. Anmälan skickas till UCL med en blankett som finns att hämta här:

http://www.ths.se/site/images/stories/Ansokningsblanketter/anmalan_fortbildningskurs_ucl.doc

Avbokningsregler
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiteras enligt nedanstående såvida församlingen inte skickar en ersättare.

Kursavgift
28-15 dagar före kursstart: kursavgift 50%

14-0 dagar före kursstart: kursavgift 100%

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare

Arrangörer
Teologiska högskolan Stockholm, fackförbundet Vision, och Utbildningscentrum Lidingö


Fortbildning