Fortbildning

Fortbildning är kompetensutveckling som följer upp och kompletterar grundutbildningen – utifrån de gemensamma behov som finns hos den anställde och arbetsgivaren. En kontinuerlig fortbildning är en förutsättning för personlig utveckling och fördjupning och är angeläget både för den anställde och arbetsgivaren.

Ett gemensamt fortbildningsarbete
Hemsidan är gemensamt utformad för att användas av anställda och arbetsgivare i Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan samt equmenia. Sajten vill vara en hjälp och inspiration att hitta rätt fortbildning för all personal inom våra kyrkor.

Det finns ett brett utbud av kurser med inriktning på olika personalkategorier. Kurserna arrangeras av våra egna utbildningsanordnare; Teologiska högskolan Stockholm, Utbildningscentrum Lidingö, övriga folkhögskolor och Studieförbundet Bilda.

Hemsidan uppdateras kontiunerligt. 

 

Röster om varför det är viktigt med fortbildning:

- En människa stagnerar om hon inte förändras och utvecklas. På samma sätt stagnerar en kyrka som inte förändras, utvecklas, Erik Herngren, framtidsstrateg på Kairos Future

- Strategisk kompetensutveckling behövs om en organisation ska kunna möta omvärldens krav på strukturella förändringar, Annika Tersin, TRS (Trygghetsrådet)

- Det är viktigt att föra diskussioner i styrelse och på församlingsmöten, vara klar över behovsanalys och resursanalys, C-G Salomonsson, ordförande i Frykeruds Missionsförsamling

- Med kompetensplaner blir det som medarbetare tydligt vad man behöver lära mer, Ola Rikner, anställd på equmenia

Se mer här: Rapport från seminariedag


Fortbildning