Program
Reservation för ändringar.
Senast uppdaterad 10-05-06
 

Måndag 10 maj
 

10.30
Pilgrimsvandring från Hallsbergs centralstation till Lekebergskyrkan, Fjugesta. 

19.30
Vägskäl
En öppen pilgrimskväll i Lekebergskyrkan, Fjugesta.  

Tisdag 11 maj

9.00  
Pilgrimsvandring från Lekebergskyrkan, Fjugesta till Missionskyrkan, Vintrosa.

19.30  
Vägskäl
En öppen pilgrimskväll i Missionskyrkan, Vintrosa.

Onsdag  12 maj

9.00  
Pilgrimsvandring från Missionskyrkan, Vintrosa till Betlehemskyrkan, Örebro.

13.00–17.00 
Kongo – Möjligheternas land.
Seminariedag, Karlskoga folkhögskola.  

15.00–20.00 
Konferensbyrån öppen.  

17.00 
Årsmötesförhandlingar Metodistkyrkan (Trefaldighetskyrkan)

19.00
Utmanad att vinna människor Missionskyrkans evangelister och församlingsplanterare har offentligt möte i Brickebergskyrkan. Läs mer »  

19.30 
Metodistkyrkan: Pastorernas enskilda session samt Lekmannasession (Trefaldighetskyrkan)  

19.30  
Vägskäl
En öppen pilgrimskväll i Betlehemskyrkan, Örebro.

Torsdag 13 maj

7.30–18.00
Konferensbyrån öppen  

8.30–9.30 
Utskottsarbete för Metodistkyrkan

9.00–9.45 
Introduktion för nya ombud, Missionskyrkan & Baptistsamfundet (Tunnbindaren)

9.00–9.45 
Riksstämmoskola för equmenias ombud (Club 700)

10.00 
Utmanad: Av evangeliet
Inledande gudstjänst. Göran Zettergren, Elin Alm (Conventum Arena) 

11.15–12.00 
Årsmötesförhandlingar  

12.00–13.30 
Lunch

13.30–14.45 
Utmanad: Gemensam framtid
Storforum. Ulf Hållmarker, Elisabeth Englund, Lars Dalesjö  

15.00–16.00 
Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna

15.15–17.30 
Årsmötesförhandlingar  

19.00 
Utmanad: Invigning
(Conventum Arena)

19.30 
Utmanad: Av din medmänniska
Öppningsgudstjänst. Patric Forsling, Malin Ljungdahl

21.30 
Kvällsprogram:
  

Betelkyrkan
Jim Wallis i närbild. INSTÄLLT
 
Samtal med journalist från Sändaren

Betelkyrkan
Våga kyrkan en gång till!
Speakers corner om framtidens kyrka. Tomas Boström tolkar Leonard Cohen.  

Vasakyrkan
Joakim Arenius och Praise Unit

Betlehemskyrkan
Vägskäl: ”Prins Annorlunda”

Sören Olsson, författare, berättar om att vara pappa till ett förståndshandikappat barn.

Trefaldighetskyrkan 
Nattvardsandakt, lovsångsdans

22.30 
Samuel Ljungblahd live in concert
Turnékonsert med Samuel Ljungblahd, band och kör. Entréavgift. Konferensdeltagare: fri entré.
(Conventum Arena)

Fredag 14 maj

7.30–18.00 
Konferensbyrån öppen  

8.00–11.00 
Årsmötesförhandlingar, inleds med morgonbön

9.30–10.30 
Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna

9.30–12.30 
Påverkanstorg – equmenia

11.30–12.30 
Livsnära samtal: Varifrån kommer jag?

12.30–14.00 
Lunch

14.00–15.30 
Utmanad: Den lokala församlingen
Storforum med Jim Wallis

15.30–16.30 
Fika serveras

16.00–17.30 
Seminarier
Beskrivning av seminarierna »

16.00  
Medarbetarförbundens årsmöten
Diakonernas riksförbund: Tunnbindaren
Pastorernas riksförbund: Kongresshallen
Svenska Baptistsamfundets personalförbund: Bryggaren

19.00 
Utmanad: Av världen
Internationell gudstjänst. Jim Wallis, Hanna Ekstedt. Sändning och hälsning av missionsarbetare och praktikanter (Conventum Arena)

21.30 
Kvällsprogram:

Club 700 
Agenda för en hoppfull värld
Jim Wallis, Daniel Grahn, representanter från politiska ungdomsförbund 

Betelkyrkan
Psalmskatt i orkesterskrud
Sing-a-long med Smyrna symfoniorkester, Göteborg.
Dirigent: Ingemar Tessin. Solister: Gunnel och Fred Sjöberg

Vasakyrkan
Joakim Arenius och Praise Unit

Betlehemskyrkan
Konsert med musiklinjens kör vid Södra Vätterbygdens folkhögskola. Dirigent: Ove Gotting

Trefaldighetskyrkan
Nattvardsandakt, lovsångsdans

21.30    
Utmanade – vad gör vi nu? 
Samtal om gemensamt medarbetarförbund. 
En samling för alla medarbetare i de tre samfunden. Servering. (Bankettsalen under kongresshallen)

23.00–0.30 
Utmanad: Att leva i världen men inte av den
Nattgudstjänst. Patric Forsling, Johanna Lantz (Club 700)

Lördag 15 maj

7.30–18.00 
Konferensbyrån öppen

8.00–10.00 
Årsmötesförhandlingar, inleds med morgonbön – samfunden

9.30–10.30 
Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna

9.30–11.30 
Årsmötesförhandlingar – equmenia

10.30–11.30 
Livsnära samtal: Mötet med det olika

11.30–13.00 
Lunch

13.00–13.45 
Torgmöte – Freds- och ickevåldskonsert 
Kerstin Bergeå, Margareta Ingelstam, Ingemar Olsson. I samarbete med Örebro kommun.
(Våghustorget)

14.00–15.00 
Seminarier
Beskrivning av seminarierna » 

14.00–18.00 
Årsmötesförhandlingar – Metodistkyrkan

14.30–17.30 
Årsmötesförhandlingar – Baptistsamfundet, Missionskyrkan och equmenia

15.30–16.30 
Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna  

19.00 
Utmanad: Av din kallelse 
Ordinationsgudstjänst. Christian Alsted, Elaine Lindblom-Erlandsson, Ingemar Olsson, Karin Wiborn, Göran Zettergren (Conventum Arena)  

21.30 
Kvällsprogram:

Club 700 
Tomas Andersson Wij

Betelkyrkan
Konsert med elever från Betel folkhögskola, Bromma. Körsång, instrumentalister, dans och ensambler. Musikledning: Carina Einarsson

Vasakyrkan
Psalmskatt i orkesterskrud. Sing-a-long med Smyrna symfoniorkester, Göteborg. Dirigent: Ingemar Tessin. Solister: Gunnel och Fred Sjöberg

Betlehemskyrkan
Vägskäl: ”Evangelii dårar”

Eva Nilsson, kulturarbetare, framför en soloföreställning, med tal och musik, om svenska missionärer i Kongo kring sekelskiftet 1800/1900 
Nattvardsandakt, lovsångsdans (Trefaldighetskyrkan)

23.00–0.30 
Utmanad: Kallelse till tjänst
Nattgudstjänst. Jenny Fredén, Joakim Lundqvist  (Club 700)

Söndag 16 maj

8.00–9.00 
Minnesgudstjänst i Trefaldighetskyrkan

9.30–10.30 
Livsnära samtal: Vart är vi på väg?

11.00 
Utmanad: Av framtiden
Sändningsgudstjänst med nattvard. Karin Wiborn, Ulf Schöier, Noomi Tönnäng, Rajan G. Mall
Kyrkkaffe serveras på läktaren i Conventum Arena samt i bankettsalen under kongresshallen.
Gudstjänsten sänds i Sveriges Radio P1.
(Conventum Arena)


Utmanad 13-16 maj 2010 i Örebro