Temadag om att investera i finansiell rättvisa

2012-06-14
 

Välkommen att anmäla dig till en temadag om Finansiell Rättvisa. Att kunna spara, låna och göra betalningar är ett grundläggande behov i dagens marknadsekonomi. Många människor nekas tillgång till finansiella tjänster på grund av fattigdom, socialt utanförskap, religionstillhörighet eller andra diskriminerande faktorer.

I år har Oikocredit International sin kooperativa årsstämma i Sverige och vi vill bjuda in till temadag om Finansiell Rättvisa. Missionskyrkan är sedan länge medlem i Oikocredit. Med Oikocredits ledning på plats kan vi presentera Oikocredits framgångsrika verksamhet - både finansiellt och utifrån social påverkan.

Du får också möjlighet att delta i seminarier ledda av sakkunniga från samarbetspartners och medlemmar. Att använda sitt kapital för att åstadkomma hållbar förändring på lång sikt är en utmaning. Vi är övertygade om att sociala investeringar kan leda till Finansiell Rättvisa och en ljusare framtid för många.

Välkommen att anmäla dig nu!

Program >

http://www.oikocredit.org/

Svenska Missionskyrkan