INFORMATIONS-utskicket

Här finner du INFO-utskicket. Från och med nr 6 2004 finns alla bilagor inkluderade.

För att du ska kunna ladda hem material så snabbt som möjligt, är utskicken komprimerade som pdf-filer. För att läsa pdf-filer behövs programet Acrobat Reader. Om du inte har det kan du ladda hem det från Adobes hemsida. Klicka på symbolen nedan.

Hämta Acrobat Reader

Prenumerera
Du som vill prenumerera måste först registrera dig på
www.missionskyrkan.se/registrera
Gör sedan dina val på
www.missionskyrkan.se/prenumerera


Svenska Missionskyrkan