Svenska Missionskyrkan

Svenska Missionskyrkan vill ge rum för livsviktiga frågor och möta den längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Den vill ge rum för livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn. Missionskyrkan är en av Sveriges största kyrkor med ett stort barn- och ungdomsarbete genom SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom.

 Svenska Missionskyrkan är den näst största kyrkan i Sverige. I 686 församlingar deltar mer än 133.400 människor i gudstjänstliv och andra aktiviteter. Svenska Missionskyrkans Ungdom, SMU, engagerar kring 41.400 barn och ungdomar.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta inbjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle. Sång och musik har också en viktig plats i vår gemenskap.

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare, så som Bibeln berättar. Vi vill föra den övertygelsens vidare, både genom församlingarna i Sverige och genom mission i andra länder.

Med Kristus som ett tydligt centrum för tron vill Missionskyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare.

Missionskyrkan vill vara en fri och öppen kyrka: Fri i sin inbjudan till alla att ta ställning till och tolka kristen tro, öppen för hela det mänskliga livets mångfald och behov.

Vill du veta mer om vad vi tror på och står för så tveka inte att ta kontakt med en pastor eller någon annan i församlingen där du bor. På sidan Församlingar kan du söka efter en församling på din ort.

Du kan också läsa mer i Svenska Missionskyrkans konstitution.

 


Vad gör vi tillsammans i Missionskyrkan?
- affisch med exempel på Missionskyrkans arbete, hämtat ur verksamhetsplanen 2010/11
Ladda ner »

Svenska Missionskyrkan