Årets Arkiv 2012
Svenska Missionskyrkans arkiv en av finalisterna

 
Maria Halmfors och Laura Neill från Missionskyrkan och Niko Fastman från juryn.
Foto: Margareta Smedberg Andersson

Svenska Missionskyrkans arkiv tog en hedervärd finalplats i Årets Arkiv 2012. Missionskyrkan var tillsammans med Ringhals och Trafikverket en av de nominerade.  
- Det är tre sinsemellan olika arkiv som förenas av att de levererar verksamhetsnytta, säger juryns ordförande Karin Åström Iko. Ringhals AB fick ta emot 2012 års utmärkelse.

Årets Arkiv är sedan starten 2008 arkiv-Sveriges främsta utmärkelse och delas ut av DIK akademikerfacket för kultur och kommunikation, Riksarkivet, Näringslivets Arkivråd och Svenska Arkivsamfundet. 

– Arkiven har en viktig funktion för den dagliga verksamheten. Det är här och nu. Därför är det roligt att kunna uppmärksamma just det säger Karin Åström Iko. 

Svenska Missionskyrkan bildades såsom Svenska Missionsförbundet 1878. Arkivet inrättades redan i början av 1900-talet. På 1970-talet etablerades det som en institution i forskar-Sverige. På Riksarkivet har Missionskyrkan deponerat en stor del av sina arkivsamlingar som omfattar minst 500 hyllmeter arkivhandlingar. 

Sedan 2010 pågår projektet ”Öppna Missionskyrkans arkiv” där samlingarna på Riksarkivet tillgängliggörs, se vidare Nationella arkivdatabasen. Extra satsningar har också gjorts under de senaste åren för att tillgängliggöra det globala kulturarv som Missionskyrkan förvaltar, såsom trycksaker på uiguriska och kikongo.

Missionskyrkans arkiv finansieras helt och hållet av samfundet och tar inte emot några offentliga medel. Arkivinstitutionen är liten men välkänd, och tar emot många besökare liksom besvarar forskarförfrågningar från alla världens hörn.

En viktig samarbetspartner har under alla år varit Etnografiska museet i Stockholm, och arkivet har bistått museet i många olika utställningsprojekt. Personal från arkivet lånades 2010 ut till ett UNESCO-finansierat utbildningsprojekt i Tanzania och under många år har ett arkivprojekt i Kongo-Kinshasa fått stöd.

I bloggen Tidsperspektiv kan du läsa mer om arkivets verksamhet och samlingar.

- En önskan och planering finns för att satsa ytterligare på den nya kyrkans förvaltning av sitt globala kulturarv med ett forskarcentrum där frikyrkohistoria kan levandegöras säger Katarina Thurell, ansvarig arkivarie för Svenska Missionskyrkans arkiv.

Mer om Årets Arkiv »

Mer om Svenska Missionskyrkans arkiv i NAD »


Svenska Missionskyrkan