Missionskyrkan till final i årets arkiv 2012

Onsdag den 28 mars utses Årets arkiv 2012 på arkivforum. Vinnaren koras på Grand Hotel i Stockholm. Svenska Missionskyrkans arkiv har tagit sig till final.

Årets arkiv 2012 har verksamhetsnytta i fokus, och nomineringen för Svenska Missionskyrkans arkiv lyder:

”Missionskyrkans arkiv är ett folkrörelsearkiv som arbetar med ett globalt kulturarv och aktivt använder sin historia för att bygga identitet. Arkivet utgör en stor resurs för privatpersoner liksom för författare och forskare. Missionskyrkan ger arkivfunktionen en framträdande plats i organisationen och i samband med organisationsförändringar har man även gör ekonomiska satsningar på arkivet.”

De två andra nominenterna är Dokument- & arkivservice Ringhals AB~och Trafikverkets arkiv.

Svenska Missionskyrkans arkiv har funnits länge, men det är först nu som större ekonomiska satsningar har gjorts – satsningar som gjort så att arkivet kan vara till större nytta för både organisationen, forskare och intresserade privatpersoner. Stora delar av arkivets material finns på Riksarkivet, och de ekonomiska satsningarna har exempelvis gjort det möjligt att börja ett projekt där de handlingar som tidigare bara deponerats faktiskt kan bli sökbara, att få handlingar på olika språk katalogiserade, m.m.


Svenska Missionskyrkan