Öppet brev till Ledningsgruppen för Jesusmanifestationen

Missionskyrkan har under några år gett ett ekonomiskt bidrag till Jesusmanifestationen och också tidigare funnits med i arbetet, bl a i ledningsgrupp och genom olika gudstjänster. Ett antal lokala församlingar har engagerat sig, både från Stockholm och andra håll i landet.

Vi ser Jesusmanifestationen som en händelse där olika kristna möts och manifesterar. Därför är det med stor förvåning vi noterar att KRISS och projektet ”Religion hjärta hbt” inte är välkomna som utställare under Jesusmanifestationen. Gott att pengarna betalas tillbaka men resonemanget i kommunikationen med Kriss, att detta görs för att alla kristna grupperingar ska kunna delta, faller på sitt eget grepp.

Kriss och det nämnda projektet var med förra året utan bekymmer. Nu ser vi bekymmer. Vissa grupper av kristna exkluderas. Så tror inte vi att Jesus manifesteras.

Stockholm den 4 maj 2012

Olle Alkholm
tf missionsföreståndare
Svenska Missionskyrkan
 
Ulla-Marie Gunner
Nationell missionssekreterare
Svenska Missionskyrkan


Svenska Missionskyrkan