Missionskyrkan i Sverige

Hela livets kyrka
Ordet kyrka betyder Herrens tillhörighet. Svenska Missionskyrkan vill på Guds uppdrag vara till för människors hela liv

  • hela livet med relationen till Gud, medmänniskor och övriga skapelsen
  • hela livet med dess växlingar mellan glädje och sorg
  • hela livet från litet barn till åldrad man eller kvinna
  • hela livet men dess andliga och sociala behov.

När kyrkan är som bäst visar den med tydlighet på försoningen och upprättelsen i Jesus Kristus och ger livet rymd och sammanhang. Förhållandet till Jesus är personligt, men också något församlingen delar.

Allas uppdrag och rum
Svenska Missionskyrkans arbete i Sverige är framförallt alla dess församlingars och SMU-föreningars. Uppgifterna i en församling är förtroendeuppdrag. De flesta av dessa utförs som oavlönat arbete (allas tjänst), men vissa uppdrag har getts till pastor och diakon, som utför dessa på hel- eller deltid (särskild tjänst). Några församlingar har ytterligare personal som musiker, vaktmästare, sekreterare osv. Kyrkorna är öppna för alla som söker sig dit.

Samverkan
Svenska Missionskyrkan vill uppmuntra, stärka och komplettera detta arbete genom sina anställda, men också genom utvecklingsresurser och samordning.

Församlingar i hela landet
I Missionskyrkan finns 686 församlingar, spridda från norr till söder. Drygt 100 av dessa är gemensamma med tillhörighet till mer än ett samfund.

Församlingarnas gemensamma organ är kyrkokonferensen.

Mer om Svenska Missionskyrkan

 
Ladda hem foldern »

Läs mer >


Vad gör vi tillsammans i Missionskyrkan?
- affisch med exempel på Missionskyrkans arbete, hämtat ur verksamhetsplanen 2010/11
Ladda ner »

Svenska Missionskyrkan