Tre fotbollsläger i Ryssland 2012

Gemensam Framtid och equmenia Puls arrangerar nästa vecka ett fotbollsläger i Chelyabinsk i södra Ural, Ryssland. Kring 50 barn och ungdomar kommer under det ryska sportlovet spela minifotboll tillsammans med en grupp fotbollsvolontärer från Sverige. Under sommaren bjuder vi in till två läger till.

De sponsorspengar som evangelisterna åkte in genom sin insats i stafettvasan går oakvortade till dessa läger. Vi vill genom vår medverkan vara positiva förebilder och ge lägerdeltagarna möjlighet att uppleva i en god kristen miljö. Det är fjärde året i rad som Svenska Missionskyrkan och nu Gemensam Framtid tillsammans med equmenia och Russian Church of Evangelical Christians står som arrangörer för lägren.

Göran Holmberg


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan