Evangelist Göran Holmberg

"Ordet ska inte återvända fåfängt..."

Som evangelist är det en förmån att få arbeta med Guds Ord. Detta inom ramen av Gudstjänster och möten, bibelstudier, samtal, förbön etc. En viktig grundbult i allt arbete är Guds Ord. Från detta hämtas inspiration och kraft.

Arbetet kan utformas på lite olika sätt. För min del är det en naturlighet att arbeta med unga människor. Detta innom skolans ram, men också genom konferenser, läger och evangelisation. För det mesta gör jag det i vårt land. Men det har även öppnats andra kanaler.

Vänförsamlingstanken har alltid lockat mig. Att bygga relationer med andra länder, kulturer och folk samt dela den kristna tron och gemenskapen är en stor utmaning. Svenska Missionskyrkan kommer att fortsätta sina kontakter Öster ut och i detta kommer jag att vara engagerad.

Det blir olika evangelisationsegagemang där focus kommer att ligga på träning, evangelisation, förståelse det vill säga  brobyggande mellan länder. Främst kommer detta ske mot Estland och Ryssland.

Ett annat "ben" är "kan det gamla ge något nytt..." 
En resa genom Gamla och Nya Testamentet där helhetsbilden målas upp. Det Gamla Testamentet beskriver på olika sätt kan man oftast finna som uppfyllt i Nya Testamentet. 

Det som händer - det händer, Men det som händer, talar om att något annat skall hända, och när det händer - då händer det något...

Klicka gärna fram foldern. Läs, fundera och reagera gärna...    Jag skulle uppleva det som ett privilegium om du/ni vila höra av er.

MVH
Göran Holmberg
goran.holmberg@missionskyrkan.se
Södergatan 23
334 31 Anderstorp
0371-188 44
0371-174 86 telefon/fax
0730-480299

 Ladda ner folder
(pdf 596kB) >

Planering ht 2011 

Step of Faith Halmstad

Ryssland

Hestra/Strandgården

MA-dagar Lidingö

Blå kust Oskarshamn

Anderstorp

Ljurhalla

Sibbo Finland

Hånger

Ryssland

Alunda

Apg 29 Hangö Finland

Östervåla

Sunne

Göteborg Bibelskola för Iranier

Ryssland

Vägsjöfors

Lamhult

Nässjö

 
     

Svenska Missionskyrkan