En skapelsevänlig församling

Gud, du har skapat kosmos och verkar alltjämt i din skapelse.
Du gav oss uppdraget att förvalta jorden.
Du utrustade oss med förmågan att tänka och planera.
Du gav oss händer till arbete och hantverk.
Hjälp oss att använda vårt tänkande liksom
våra händers arbete till att skydda och stödja din skapelse.
  

Förbön hämtad ur Globala veckans material


Fem steg till en skapelsevänlig församling


Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt?

Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva, och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra.
Detta är ett förslag på hur man kan gå till väga för att starta ett arbete som kan leda till att församlingen blir en Skapelsevänlig församling.

Arbetet är uppdelat i fem steg, och se förslag, idéer och material som möjligheter, och våga bli inspirerade till att komma igång med ett hoppfullt miljöarbete.

Läs mer »

   

Kontakt
Vill du veta mer eller har du synpunkter.
Hör gärna av dig till någon av oss eller till ditt lokala Bildakontor » 

Inga Johansson
handläggare kyrka - samhälle
08-674 07 57
inga.johansson@missionskyrkan.se
 

 

   

Infofolder om En skapelsevänlig församling
(pdf 330kB) »
Svenska Missionskyrkans miljöpolicy

Styrdokument för Svenska Missionskyrkans miljöarbete

(pdf 79kb) »

 


 

Församlingars miljöpolicyer

Missionskyrkan i Linköping » 

Ockelbo missionsförsamling och SMU »

Svenska Missionskyrkan