Arbete i världen
Fyra delar - en helhet

Svenska Missionskyrkan internationella arbete har fyra inriktningar. De är inte helt skilda från varandra, utan går in i varandra och speglar den helhetssyn som präglar Svenska Missionskyrkans internationella arbete.

Fred och försoning förkroppsligas i Jesus Kristus. Arbetet för fred och försoning i Centralafrika är ett arbetsområde som Missionskyrkan prioriterar. Religionsdialog är också ett viktigt medel för att människor ska kunna förstå varandra och leva tillsammans.

Samhällsbyggande har genom historien framför allt handlat om utbildning, sjuk- och hälsovård. En grundläggande skolverksamhet har skapat förutsättning för arbete och yrkesverksamhet liksom basen för fritt tänkande, människovärde och demokrati.

Hälsa är en annan viktig faktor för att människor ska kunna bygga ett fungerande samhälle. Detta har medfört stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Trots dessa insatser är fattigdomen det kanske allra största hindret för samhällsuppbyggnad. Aldrig förr har det funnits så många demokratiska länder som nu, samtidigt som många människor marginaliseras.

Utbildning, liksom sjuk- och hälsovård, kommer även i fortsättningen att vara viktiga inslag i arbetet. Det handlar inte i första hand om att lindra bristerna utan om att angripa orsakerna till problemen. 

Missionskyrkan vill på ett tydligare sätt stärka olika grupper för att de ska upptäcka sin förmåga att förändra samhället. Ett inslag i detta är att verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs. Andra sätt kan vara utbildning i demokrati eller att stödja enskilda och grupper att via företagsamhet hitta en bas för sin egen försörjning.

Evangelisation handlar idag dels om pionjärmission, det vill säga stöd till verksamhet i områden med svag kristen närvaro, och dels om församlingsgrundande. Det handlar också om att göra Guds ord tillgängligt exempelvis genom bibelöversättning.

Församlingsutveckling är en följd av evangelisationen. Huvuduppgiften är idag inte främst att sända förkunnare eller pastorer i församlingstjänst, utan att stödja utbildning och teologisk forskning för att den samarbetande kyrkan ska kunna bygga upp en egen pastors- och evangelistkår. Organisationsuppbyggnad är ett annat område för stöd.


 


Missionspolicy


Tillsammans i världen


Missionsgåvan

Följa Missionskyrkans och equmenias praktikanter på PRAKTIKANTBLOGGEN


Filmen
En HEL värld


Filmen
Utmaning Kongo


Material för scout-grupper och andra om Kongo.


Lär dig mer
om KongoInfo-material
om Kina

liten karta
Projektkatalog '09


 

Församlingens Missionär


Handbok för församlingens
internationella arbeteInspirationsbok om mission

          

Vad gör vi tillsammans i Missionskyrkan?
- affisch med exempel på Missionskyrkans arbete, hämtat ur verksamhetsplanen 2010/11
Ladda ner »

Vill du veta senaste nytt från Missionskyrkans systerkyrkor och organisationer?

Klicka på land/region nedan:
- Costa Rica
- Demokratiska Rep Kongo
- Ecuador
- Europa
- Indien
- Japan
- Kina
- Mellanöstern
- Nicaragua
- Pakistan
- Republiken Kongo

Kyrkornas Världsråd

Svenska Missionskyrkan