Stöd jordbävningsdrabbade i Haiti
genom Svenska Missionskyrkan!

Vi berörs alla av den enorma mänskliga tragedin med tiotusentals döda och miljoner drabbade på Haiti. Stöd från hela världen strömmar in och alla goda insatser behövs. Jordbävningen har drabbat ett redan utfattigt land, där stora delar av befolkningen redan innan jordbävningen levde på mindre än en dollar om dagen.

Svenska Missionskyrkans systerkyrka i USA, Evangelical Covenant Church (ECC), som vi har nära kontakter och samarbetsavtal med, har sedan tidigare arbete och kontakter på Haiti.

ECC har också en särskild katastroforganisation, Covenant World Relief (CWR). Information om vad de gör för Haiti, inkl. uppmaning till förbön, finns på deras hemsida: www.covchurch.org/cwr

Akut stöd behövs nu, men det kommer också att behövas mycket stöd under flera år framöver, ett stöd som alltså kanaliseras via Covenant World Relief.

Nu kan vi vara med, församlingar och enskilda givare, och göra en livsviktig insats för det svårt jordbävningsdrabbade Haiti.

Missionskyrkans församlingar uppmanas till förbön och ekonomiskt stöd, som sänds via Missionskyrkans 90-konto: plusgiro 90 08 24-4. Märk talongen ”Haiti”.


Göran Zettergren  
Missionsföreståndare  

Bertil Svensson
Internationell missionssekreterare


Brev till församlingarna »

Vår indiska systerkyrka HCC, har redan bidragit med $ 2500 »


Vad gör vi tillsammans i Missionskyrkan?
- affisch med exempel på Missionskyrkans arbete, hämtat ur verksamhetsplanen 2010/11
Ladda ner »

Vill du veta senaste nytt från Missionskyrkans systerkyrkor och organisationer?

Klicka på land/region nedan:
- Costa Rica
- Demokratiska Rep Kongo
- Ecuador
- Europa
- Indien
- Japan
- Kina
- Mellanöstern
- Nicaragua
- Pakistan
- Republiken Kongo

Kyrkornas Världsråd

Svenska Missionskyrkan