Vi Vill Växa
-med siktet inställt på växt och fördjupning

Missionskyrkan och SMU har satt djärva mål i Vi Vill Växa

• att Missionskyrkans församlingar och SMU: s föreningar på befintliga och nya platser
- växer genom att antalet nya medlemmar ökar
- är växtplatser för trons liv, fördjupning och tjänst
- har tillräckliga resurser för att utföra sitt missionsuppdrag

• att Missionskyrkan och SMU har en positiv medlemstrend från 2012. 
 
Vi vill växa i vår tro och vi vill bli fler. Vi vill vara den kyrka som mitt i samhället kan erbjuda evangeliet, ett tjänande i vardagen och en ny gemenskap. Hela Vi Vill Växa vilar i övertygelsen att Gud vill detta tillsammans med oss. Det är Gud som ger växten – men församlingen är kallad att plantera och vattna väl.

Vi Vill Växa är inte ett projekt utan en långsiktig process eller rörelse som ska genomsyra det Missionskyrkan och SMU/equmenia gör. Det står för en rörelse inåt som svarar mot vår längtan efter andlig växt och fördjupning. Det står också för en rörelse utåt i evangelisation och diakoni.

I Vi Vill Växa stryker vi under inbjudan till medlemskap på bekännelse. Vi stryker också under att kristen tro alltid innebär tillhörighet till en församling. Men allt arbete och alla gudstjänster eller samlingar i en missionsförsamling har en öppen inbjudan. Den som har frågor och funderingar om tro och församling kan vända sig till missionsförsamlingens pastor på orten. Det går också bra att maila till info@missionskyrkan.se.

Vi Vill Växa är gemensam satsning med SMU som från september 2008 kommer att ingå i equmenia. Inom equmenia finns SMU-föreningar som har ett arbete där alla barn och ungdomar är välkomna. 

   

Rapport från samordningsgruppen
för Vi Vill Växa pdf 1,5 MB »

Kan beställas från
Gummenssons Bok & Musik»

Svenska Missionskyrkan